EUROKEY NEXT - karta korzyści dla Klienta

Wygodną i korzystną formą korzystania z myjni jest system kart EUROKEY NEXT. Należy nabyć kartę do systemu, która jest nośnikiem impulsów wykorzystywanych na stanowisku mycia zamiast monet. Cena zakupu karty to 15.00 zł (koszt jednorazowy).
Każdą kartę można doładować dowolną kwotą nie przekraczającą równowartości 200,00 zł.
Karta nie jest jednorazowa. Po wykorzystaniu impulsów można ponownie doładować tą samą kartę. Przy zastosowaniu systemu EUROKEY NEXT istnieje możliwość wystawienia faktury VAT oraz uzyskanie rabatu.
Wszelkie informacje tel.600150260